- Phạm Ngọc Hùng Blog
Thứ Tư , Tháng Năm 22 2024

Bài viết mới nhất

Tháng Ba, 2022

Tháng Hai, 2022

Tháng Mười Hai, 2021

Tháng Chín, 2021

  • 23 Tháng Chín

    Tổng Hợp Link Kháng Quảng Cáo Facebook

    [KỲ 05]: Tổng Hợp Link Kháng Quảng Cáo Facebook 1/ Chat với support hỗ trợ của Facebook: https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi 2/ Gửi kiến nghị cho facebook www.facebook.com/help/127103474099499 3/ Đổi tên người dùng (URL) cho page: https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925 4/ Yêu cầu gộp trang www.facebook.com/help/249601088403018 5/ Link Kháng đổi tên Trang https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260 6/ Đổi tên …

    Read More »

Tháng Tám, 2021