Facebook Marketing – Phạm Ngọc Hùng Blog
Thứ Hai , Tháng Hai 17 2020
Home Kiếm tiền online Facebook Marketing

Facebook Marketing

Tổng hợp những từ bị cấm khi chạy FB Ads

🚫 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐛𝐢̣ 𝐂𝐀̂́𝐌 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐅𝐁 𝐀𝐝𝐬. 𝑸𝒖𝒂̉𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒐 𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌 𝑲𝑯𝑶̂𝑵𝑮 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒆̂ 𝒅𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒄𝒐́ 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒍𝒚́ 𝒅𝒐 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒅𝒐 𝒃𝒂̀𝒊 𝒒𝒖𝒂̉𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒐 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̀ 𝒌𝒉𝒐𝒂́ 𝒃𝒊̣ 𝑭𝑩 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒌𝒆̂ 𝒗𝒂̀𝒐 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒄𝒂̂́𝒎. 💢 Một số từ …

Read More »