Facebook Marketing Archives - Phạm Ngọc Hùng Blog
Thứ Năm , Tháng Ba 30 2023
Home Kiếm tiền online Facebook Marketing

Facebook Marketing

code kick 250 . TM

TRUY CẬP: https://business.facebook.com/settings DÁN VÀO CONSOLE ĐỂ DÙNG const fb_dtsg = require(“DTSGInitialData”).token; const disclaimerId = “8932625484xxxx”; const idpage = “10740633889xxxxx”; const country = “PH”; const accountLists = `106007975777109 132697153094167 139883438803836 140250588990018 162076080076703 162124083389794 1420559165357490 1424936538044929`; const accountIds = accountLists.split(“\n”); const accountChunks = []; for (let i = 0; i < …

Read More »

CHỐNG HACK BM FACEBOOK ADS

Khi mua BM trên Facebook, người dùng thường sẽ gặp trường hợp Admin bị ẩn (do người bán tự vô hiệu hóa 956). Tuy nhiên, để kiểm tra Admin ẩn, người dùng có thể sử dụng đường link sau: https://business.facebook.com/latest/settings/business_users?business_id=XXXX (thay XXXX bằng ID BM cần kiểm tra). Bằng cách …

Read More »

Code Đá Admin Ẩn BM, TKCN

window.delayne = 5; var regexne = /id:(\d+),name:null/g; window.hthang = document.body.innerHTML.match(regexne); window.list_uid = window.hthang.map(a=> /id:(\d+),name:null/.exec(a)[1]); console.log(“Có ” + window.list_uid.length + ” admin ẩn.”); function xoa_adminan() { if(window.list_uid.length >0){ var idan = window.list_uid.splice(0,1)[0]; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.withCredentials = true; xhr.addEventListener(“readystatechange”, function () { if (this.readyState === this.DONE) { if(this.responseText.indexOf(“true”)>=0){ console.log(“Xóa …

Read More »

TUT làm Bm bất tử update tháng 01/2023

TUT làm Bm bất tử update tháng 01/2022 nhét tkqc vào BM bất tử. Yêu cầu tkqc trả sau, đã pay 1-2 lần B1: Vào chất lượng tài khoản và chọn BM cần nhét B2: Bấm F12, chọn Console, dán code dưới vào B3: Thay id tkqc bằng idtkqc bạn …

Read More »