Facebook Marketing Archives - Phạm Ngọc Hùng Blog
Thứ Năm , Tháng Sáu 24 2021
Home Kiếm tiền online Facebook Marketing

Facebook Marketing

Tut lên camp Bm không Die

TUT 1: 1: Chuẩn bị 1 con via đã từng chạy Quảng Cáo Hoặc Via cứng đã nuôi trên PC đã cứng 2: Nhận Bm vào, Tạo 10 Fanpage đặt làm fanpage chính.. 3: Ngâm Bm trong via Ngoài 6 tiếng rồi lên camp. Đặt mồi Buget 2$ cho cắn …

Read More »

Share tut banking

Lấy link bm via việt nhận link Tạo TKQC info -5 bogota vào tkqc add thẻ ngoại Tạo link mời via ES ip nhật Via ES nhận link tạo trang trong BM vừa nhận Up 1 bài và bosspost Đợi cắn via việt tắt camp và pay Pay Xong thì …

Read More »

Share tut lên tk 25$

Lấy link bm via việt nhận link Tạo TKQC info -5 bogota vào tkqc add thẻ ngoại Tạo link mời via ES ip nhật Via ES nhận link tạo trang trong BM vừa nhận Up 1 bài và bosspost Đợi cắn via việt tắt camp và pay Pay Xong thì …

Read More »

Tút kháng 902 update 27-04-2021

B1: Fake IP (hay xài Italia) B2: Login vào via, vào trình quản lý quảng cáo B3: Out khỏi via, tắt Fake IP B4: Chờ 2-3h B5: Login via trên IP thường dùng của via. B6: kháng 902, chọn dòng 2 B7: Up BLX, Cmnd Kèm thêm thần chú: “Dear …

Read More »

TÚT kháng 273 update ngày 27-04-2021

TỈ LỆ VỀ 80% CON LẠI 20% LÀ COI LẠI NHÂN PHẨM CÁC BÁC CÓ TỐT KO BƯỚC 1: CHỌN NÚT KHÁNG BÌNH THƯỜNG BƯỚC2: CHỌN YES BƯỚC 3: CHỌN TÀI KHOẢN CẦN KHÁNG BƯỚC 4: CHỌN DÒNG THỨ 3 RỒI NÓ HIỆN RA 1 BẢN Ở DƯƠI CÁC BÁC …

Read More »

Mở khóa checkpoint nick dạng 956

Login tài khoản trên 1 ip Việt(tk nước nào ip nước đó) khác. Chụp màn hình lỗi xuất hiện ổ khoá Vào 2 link này. https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890 Chuyển ngôn ngữ về UK, sau đó log out tài khoản, F5 2 link trên Điền đầy đủ thông tin, email, nhà mạng, …

Read More »