Cuộc sống của tôi Archives - Phạm Ngọc Hùng Blog
Thứ Tư , Tháng Năm 22 2024
Home Cuộc sống của tôi

Cuộc sống của tôi

Sự tích thánh Phạm Ngọc Hùng :))

Sự tích thánh Phạm Ngọc Hùng Họ: Phạm, Tên: Ngọc Hùng, Tên tự là: Việt – Người Hải Dương, tuổi trẻ thông minh đĩnh ngộ. – Tương truyền lúc mới sinh, Hùng không khóc không cười, ai hỏi gì cũng không nói. Chợt có vị đạo sĩ đi qua, thấy …

Read More »