Tổng Hợp Link Kháng Quảng Cáo Facebook - Phạm Ngọc Hùng Blog
Thứ Năm , Tháng Ba 30 2023
Home Kiếm tiền online Facebook Marketing Tổng Hợp Link Kháng Quảng Cáo Facebook

Tổng Hợp Link Kháng Quảng Cáo Facebook

[KỲ 05]: Tổng Hợp Link Kháng Quảng Cáo Facebook
1/ Chat với support hỗ trợ của Facebook:
2/ Gửi kiến nghị cho facebook
3/ Đổi tên người dùng (URL) cho page:
4/ Yêu cầu gộp trang
5/ Link Kháng đổi tên Trang
6/ Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:
7/ Đổi ngày sinh:
8/ Vấn đề đăng nhập:
9/ Check 20% text
10/ Đề nghị nâng ngưỡng tiền chạy quảng cáo Facebook
11/ Tài khoản profile bị hack:
12/ Báo cáo tài khoản mạo danh
13/ Mở khoá tài khoản FAQ:
14/ Kháng không được phê duyệt qc:
15/ Kháng tài khoản facebook bị gắn cờ
16/ Kháng bị đá thẻ tín dụng, thẻ hợp lệ nhưng Facebook không cho chạy
17/ Hồi sinh group:
18/ Bỏ block link:
19/ Tài khoản bị khoá:
20/ Tài khoản bị vô hiệu hóa theo chính sách
21/ Hoạt động bất thường:
22/ Treo phương thức thanh toán
23/ Không tìm thấy trang trên facebook
24/ Tháo capcha cho link
25/ Báo cáo 1 vấn đề nào đó:
26/ Facebook cho doanh nghiệp:
27/ Hỗ trợ nhà quảng cáo
28/ Cộng đồng trợ giúp:
29/ Trung tâm trợ giúp
30/ Chính sách quảng cáo:
31/ Kháng nghị:
Email: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com
32/ Xin Nâng ngưỡng
33/ Chát Support
34/ Chính sách:
35/ Báo cáo vấn đề đăng nhập :
36/ Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :
37/ Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện :
38/ Confirm Your Identity With Facebook :
39/ Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa :
40/ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook :
41/ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :
42/ Data Policy Questions :
43/ Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :
44/ California’s Shine the Light law :
45/ Data Policy Questions :
46/ THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :
47/ Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook :
48/ Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :
49/ Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :
50/ Report Pages that Disappeared :
51/ Report an Ad :
52/ Bank Account Payments :
53/ Disabled Ad Account Help :
54/ Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :
55/ Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :
56/ Facebook Payments Support Center – Enter :
57/ Give feedback or report that something is broken: Photos :
58/ Report an Issue with Disappearing Videos :
59/ Report an Issue with Chat Disconnections :
60/ Report an Issue with Search :
61/ Report an Issue with Notifications :
62/ Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :
63/ Báo cáo lỗ hổng bảo mật :
64/ Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng :
65/ Privacy Rights – Video Removal Request :
66/ Report an Issue with Facebook on Mobile :
67/ Report an Unavailable Group or Event :
68/ Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077
69/ Yêu cầu thay đổi ngày sinh :
70/ Hợp nhất các trang trùng lặp :
71/ Phản hồi của bạn về trang :
72/ Mentions Verification Request :
73/ Báo cáo tài khoản giả mạo :
74/ Yêu cầu tưởng nhớ :
75/ Mẫu báo cáo bản quyền :
76/ Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :
77/ Must Log In To See This Page Error :
78/ Invalid Email Address Error :
79/ Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận :
80/ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :
81/ Page Promotion Help :
82/ Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :
https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146
83/ Report an Underage Child (South Korea & Spain) :
84/ Report Content Lost During Reactivation :
85/ Report an Issue with Webcam Videos on Facebook
86/ Report an Issue with Video Playback
87/ Chat Appears Turned Off for Friends :
88/ Report a Page Unavailable Error :
89/ Your Feedback About Places :
90/ Impressum Contact:
91/ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
92/ Tên không được chấp nhận
93/ Disabled – Ineligible
94/ Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn
95/ Xác minh tên của bạn
96/ Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân
97/ Xác minh tên Facebook
98/ Đổi tên Facebook
99/ Report bệnh tật
100/ Report die
101/ Report s.e.x
102/ Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd
103/ Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )
104/ Xác nhận thông tin cá nhân
105/ Block do không đủ tiêu chuẩn sd fb
106/ Block do ăn vé tên giả
107/ Verify lại account
109/ Give Us Feedback About a Facebook Feature https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
110/ Give feedback or report that something is broken: Photos https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
111/ Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration
112/ Your Feedback About Facebook for Every Phone
113/ Must Log In To See This Page Error
114/ Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest
115/ Verified badge Một số nước vào được
116/ Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information
https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417 Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app
117/ Report an Issue with Webcam Videos on Facebook
118/ Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guide Hướng dẫn quảng cáo
119/ Advertising Policies https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáo
120/ Image Text Check
121/ Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights ip@fb.com Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…
122/ The Facebook stickers program stickers@fb.com Liên hệ về việc update stickers
123/ Personal Data Requests datarequests@support.facebook.com Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
124/ Facebook Research Team fbsurvey@fb.com
125/ Facebook Advertising Support fbadsupport@fb.com
126/ Business Manager Invoicing Application adaccountcreationsea@fb.com
127/ Access Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252 Truy cập
128/ bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927
129/ Facebook Ads API Standard Access Application https://www.facebook.com/business/standardadsapi
130/ Personal Data Requests
131/ Request Access to the Mobile Partner Portal
132/ Accounts Account Disabled – Ineligible
133/ Account Disabled – Ineligible
134/ Account Disabled – Ineligible
135/ Disabled – multiple accounts
135/ Account Disabled – 13 Underage
136/ Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook
137/ Report an Impostor Account
138/ My Personal Account is Memorialized
139/ My Personal Account was Disabled
140/ Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account
141/ Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID
142/ Account Disabled – Confirm Your Identity
143/ Report a Login Issue
144/ Account Disabled – Help Us Confirm Your Name
145/ Changing Your Name
146/ Report an Underage Child (South Korea & Spain)
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi
147/ Người bảo hộ cho tài khoản dưới vị thành niên | Child Data Request
148/ Báo cáo account dưới 13 tuổi | Report an Underage Child
149/ Request Help with Your Child’s Ads Settings
150/ Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18
151/ Personal Data Requests | Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
152/ Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person
153/ Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật
154/ Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất | Memorialization Request
155/ Requesting Content From a Deceased Person’s Account
156/ Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất
157/ Special Request for Deceased Person’s Account
158/ Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất
159/ Didn’t Receive Confirmation Email
160/ Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email bị người khác sử dụng | Email Address Already in Use
161/ Email Address Already Taken | Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng
162/ Yêu cầu xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook | Profile Pictures on the Login Page
163/ Security Checks Preventing Login
164/ Gặp vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhập | Report an Issue with Facebook Mobile Texts
165/ Report an Issue with Facebook on Mobile https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789
166/ Changing Your Language-Specific Name | Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác
167/ Report an Issue with Verifying Your Account | Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại
168/ Report a Privacy Rights Violation | Báo cáo vi phạm quyền riêng tư
169/ Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561
170/ Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh
171/ Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783
172/ Quyền riêng, yêu cầu video
173/ Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
174/ Filing a DMCA Counter-Notification
Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền
175/ Pages & Ads Request a Page Name Change https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812
176/ Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn
177/ Yêu cầu Hợp nhất Trang
178/ Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086
179/ Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274
180/ Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
181/ Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang
182/ Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143
183/ Khiếu nại một trang không công bố
184/ Khiếu nại vi phạm chính sách trang
184/ Trang không xuất hiện trong tìm kiếm https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463
186/ Phản hồi của bạn về Trang | Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang
187/ Báo cáo trang bị tấn công | Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin
188/ Trang web hoặc nội dung bị chặn
189/ Appeal Page Name Change Request | Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang
190/ Page Promotion Help | Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang
191/ Your Feedback about Pages Insights
192/ Reporting a Violation or Infringement of Your Rights https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
193/ Copyright Report Form
194/ Báo cáo vi phạm bản quyền
195/ Trademark Report Form
196/ Báo cáo vi phạm thương hiệu | Trademark Complaint Inquiry Form
197/ Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn | Counterfeit Report Form
198/ Báo cáo hàng giả | Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053
199/ Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn
Directory of Intellectual Property Offices
200/ Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ

About hungpn

Check Also

Code Check Admin Ẩn

https://business.facebook.com/latest/settings/business_users?business_id=XXXX Thay XXXX bằng ID BM cần check Sẽ hiển thị đầy đủ admin ẩn …