Kiếm tiền online Archives - Phạm Ngọc Hùng Blog
Thứ Năm , Tháng Sáu 24 2021
Home Kiếm tiền online

Kiếm tiền online

Chuỗi bài về kiếm tiền online, các kỹ thuật quảng cáo, marketing online sưu tầm được

Tut lên camp Bm không Die

TUT 1: 1: Chuẩn bị 1 con via đã từng chạy Quảng Cáo Hoặc Via cứng đã nuôi trên PC đã cứng 2: Nhận Bm vào, Tạo 10 Fanpage đặt làm fanpage chính.. 3: Ngâm Bm trong via Ngoài 6 tiếng rồi lên camp. Đặt mồi Buget 2$ cho cắn …

Read More »

Share tut banking

Lấy link bm via việt nhận link Tạo TKQC info -5 bogota vào tkqc add thẻ ngoại Tạo link mời via ES ip nhật Via ES nhận link tạo trang trong BM vừa nhận Up 1 bài và bosspost Đợi cắn via việt tắt camp và pay Pay Xong thì …

Read More »

Share tut lên tk 25$

Lấy link bm via việt nhận link Tạo TKQC info -5 bogota vào tkqc add thẻ ngoại Tạo link mời via ES ip nhật Via ES nhận link tạo trang trong BM vừa nhận Up 1 bài và bosspost Đợi cắn via việt tắt camp và pay Pay Xong thì …

Read More »

Tút kháng 902 update 27-04-2021

B1: Fake IP (hay xài Italia) B2: Login vào via, vào trình quản lý quảng cáo B3: Out khỏi via, tắt Fake IP B4: Chờ 2-3h B5: Login via trên IP thường dùng của via. B6: kháng 902, chọn dòng 2 B7: Up BLX, Cmnd Kèm thêm thần chú: “Dear …

Read More »

TÚT kháng 273 update ngày 27-04-2021

TỈ LỆ VỀ 80% CON LẠI 20% LÀ COI LẠI NHÂN PHẨM CÁC BÁC CÓ TỐT KO BƯỚC 1: CHỌN NÚT KHÁNG BÌNH THƯỜNG BƯỚC2: CHỌN YES BƯỚC 3: CHỌN TÀI KHOẢN CẦN KHÁNG BƯỚC 4: CHỌN DÒNG THỨ 3 RỒI NÓ HIỆN RA 1 BẢN Ở DƯƠI CÁC BÁC …

Read More »

Mở khóa checkpoint nick dạng 956

Login tài khoản trên 1 ip Việt(tk nước nào ip nước đó) khác. Chụp màn hình lỗi xuất hiện ổ khoá Vào 2 link này. https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890 Chuyển ngôn ngữ về UK, sau đó log out tài khoản, F5 2 link trên Điền đầy đủ thông tin, email, nhà mạng, …

Read More »