Sự tích thánh Phạm Ngọc Hùng :)) - Phạm Ngọc Hùng Blog
Thứ Năm , Tháng Sáu 13 2024
Home Cuộc sống của tôi Sự tích thánh Phạm Ngọc Hùng :))

Sự tích thánh Phạm Ngọc Hùng :))

Sự tích thánh Phạm Ngọc Hùng Họ: Phạm, Tên: Ngọc Hùng, Tên tự là: Việt – Người Hải Dương, tuổi trẻ thông minh đĩnh ngộ. – Tương truyền lúc mới sinh, Hùng không khóc không cười, ai hỏi gì cũng không nói. Chợt có vị đạo sĩ đi qua, thấy vậy bèn kinh ngạc mà bảo rằng: “Người này mới sinh đã có quý tướng, sau này tất học hành đỗ đạt, có thể bốn bể vang danh”. Quả nhiên, sau này Hùng đi học, không năm nào không thi lại, nhưng ấy là chuyện về sau, ở đây không nhắc tới… – Hùng lúc 10 tuổi đã tự biết viết tên mình, 11 tuổi biết tán gái, sang tuổi 12, con gái trong thiên hạ không ai là không biết tiếng. – Lại nổi tiếng thông minh đĩnh ngộ, thiên hạ có gì không biết lại kéo nhau đến hỏi, Hùng nhất nhất đều trả lời được cả, mà tuyệt nhiên không đúng câu nào. – Năm ấy trong làng Hùng có sự lạ. Ở đầu xóm chợt xuất hiện một con vật, trông giống con gà con, mà lại to hơn con gà con, cả làng ngạc nhiên không biết con gì, bèn kéo đến nhà Hùng mà hỏi.Hùng lúc ấy đang uống trà đá, bắn thuốc lào mà tán gẫu với gái, nghe thấy thế bèn trầm ngâm nghĩ ngợi, đoạn phán rằng: “Trông giống con gà con, mà lại to hơn gà con, ấy tất là con gà to”. Dân làng lấy làm phục lắm, bèn bắt gà làm thịt, rồi tôn Hùng là bậc thánh nhân, cả xóm từ ấy gà ăn không xuể. – Lại nói Hùng lớn lên thường không thích tĩnh mịch, bèn khăn gói mà đi ngao du bốn bể, thăm thú việc đời, thấy việc gì có lợi là làm, không kiêng dè gì cả. Quả nhiên, sau mấy năm, nợ nần không biết bao nhiêu mà kể….

About hungpn