Tút lên chuyển đổi vi phạm chính sách Việt - Phạm Ngọc Hùng Blog
Thứ Ba , Tháng Tám 3 2021
Home Kiếm tiền online Facebook Marketing Tút lên chuyển đổi vi phạm chính sách Việt

Tút lên chuyển đổi vi phạm chính sách Việt

1: Nguyên liệu: Via Phi XMDT, page mới, BM, VPS US

2: Cách lên:

-Login via nuôi trong vps, Bm tạo tkqc add thẻ như bt

– Lên camp tương tác ảnh sạch cắn 20k rồi tắt

– Tạo chuyển đổi bản nháp , tắt hết chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo vừa tạo

– Quốc gia chọn Philippin + VIệt Nam , tiếng việt , còn lại sét như bình thường

– Chú Ý: link ladipage phải là link chuyển 2 lần,link chuyên (  ) ném vào ladi code chuyển :  <meta http-equiv=”refresh” content=”1;url=…”>

– Sét xong thì f5 lại rồi ấn đăng

– Ấn đăng xong bật quảng cáo lên, không bật chiến dịch và nhóm quảng cáo.

=> đợi xét duyệt xong thì bật chiến dịch và quảng cáo lên

Done! chúc anh em camp xanh toàn tập mess rẻ ra đơn

About hungpn

Check Also

Share tut banking

Lấy link bm via việt nhận link Tạo TKQC info -5 bogota vào tkqc add …