TÚT kháng 273 update ngày 27-04-2021 - Phạm Ngọc Hùng Blog
Thứ Ba , Tháng Tám 3 2021
Home Kiếm tiền online Facebook Marketing TÚT kháng 273 update ngày 27-04-2021

TÚT kháng 273 update ngày 27-04-2021

TỈ LỆ VỀ 80% CON LẠI 20% LÀ COI LẠI NHÂN PHẨM CÁC BÁC CÓ TỐT KO
BƯỚC 1:
CHỌN NÚT KHÁNG BÌNH THƯỜNG
BƯỚC2:
CHỌN YES
BƯỚC 3:
CHỌN TÀI KHOẢN CẦN KHÁNG
BƯỚC 4:
CHỌN DÒNG THỨ 3 RỒI NÓ HIỆN RA 1 BẢN Ở DƯƠI CÁC BÁC COPPY CÂU NÀY DÁNG VÀO NHA
“I believe I have read Facebook Policy carefully, and strictly follow Facebook Advertising Policy.”
BƯỚC 5:
NÓ ĐƯA CÁC BÁC VÀO HỘP THƯ CÁC BÁC CHON CÂU NÀY BỎ VÀO
“My ADs Account, ID: __________ currently under Disabled Ad.
I believe I have read Facebook Policy carefully, and strictly follow Facebook Advertising Policy. Hence, kindly raise this case at the highest urgency and remove this feature limit so that my work will not be halted. Thank you.”
RỒI CÁC BÁC COPPY CÁI ID TK CẦN KHÁNG Á BỎ VÀO PHẦN   “_____________” NÀY NHA
BƯỚC 6:
CHỜ NÓ VỀ THÔI CHÚC CÁC BÁC KHÁNG THÀNH CÔNG THỜI GIAN TRẢ VỀ TẦM 24H-48H

About hungpn

Check Also

Share tut banking

Lấy link bm via việt nhận link Tạo TKQC info -5 bogota vào tkqc add …