Share tut banking - Phạm Ngọc Hùng Blog
Thứ Năm , Tháng Năm 19 2022
Home Kiếm tiền online Facebook Marketing Share tut banking

Share tut banking

 1. Lấy link bm
 2. via việt nhận link
 3. Tạo TKQC info -5 bogota
 4. vào tkqc add thẻ ngoại
 5. Tạo link mời via ES ip nhật
 6. Via ES nhận link tạo trang trong BM vừa nhận
 7. Up 1 bài và bosspost
 8. Đợi cắn via việt tắt camp và pay
 9. Pay Xong thì via việt vào trực tiếp các TKQC để add thẻ
 10. trở lại via ES để bosstpost để lên 25 lên xong thì tắt
 11. Via ES tạo link để mời via việt cầm page chạy
 12. Via việt vào thì add thẻ việt đơn vị usd
 13. sau đó vào từng tài khoản để thay thẻ việt vào (lưu ý thay hết toàn bộ) sau đó bosstpost bài viết bán hàng

About hungpn

Check Also

TUT MỞ KHÓA TRÌNH TẠO MÃ- Quên mã 2FA

TUT MỞ KHÓA TRÌNH TẠO MÃ UPDATE ngày 28/08/2021 Mở dễ trong 5s – truy …