Mở khóa checkpoint nick dạng 956 - Phạm Ngọc Hùng Blog
Thứ Ba , Tháng Tám 3 2021
Home Kiếm tiền online Facebook Marketing Mở khóa checkpoint nick dạng 956

Mở khóa checkpoint nick dạng 956

Login tài khoản trên 1 ip Việt(tk nước nào ip nước đó) khác. Chụp màn hình lỗi xuất hiện ổ khoá
Vào 2 link này.
https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
Chuyển ngôn ngữ về UK, sau đó log out tài khoản, F5 2 link trên
Điền đầy đủ thông tin, email, nhà mạng, SĐT +84xxxxx(đúng số trong tk)
Phần nội dung điền:
Hello Facebook support team. My account got an error of not error receiving a login code from Facebook. Perhaps Facebook has confused me with a hacker. I can prove this account is the primary account by submitting identification.
Gửi từng link 1, chờ 10-15′
Sau đó login lại, nếu chưa được thì f12 chuyển về điện thoại sẽ xuất hiện nút Next (Bắt đầu)

About hungpn

Check Also

Share tut banking

Lấy link bm via việt nhận link Tạo TKQC info -5 bogota vào tkqc add …